دکتر پری ناز مهدویان

فارغ التحصیل سال 93 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دارای مدارک ترمیمی زیبایی و پروتز ایمپلنت از جهاد دانشگاهی تهران و DDS center

Doctor of Dental Surgeon (DDS) Thesis title: ‘’Comparative evaluation of the antimicrobial efficacy of Calcium Hypochlorite, Sodium Hypochlorite and Chlorhexidine on human dentin infected with Enterococcus faecalis: An Ex vivo study’’

مقالات چاپ شده :

Nonsurgical endodntic treatment of a maxillary lateral incisor with dens invaginatus type II: A case report. DRJ. 2015 March-April

Anesthetic Efficacy of Lidocaine/clonidine for Inferior Alveolar Nerve Blocks in Patients with Irreversible Pulpitis

ارائه مقاله در دومین کنگره بین المللی ISC در اتریش (2nd international student congress Graz-Austria 10-12 July 2014 )

سابقه کار در کلینیک های دندانپزشکی :

بیمارستان خانواده اصفهان ، کلینیک فرهنگیان شاهین شهر و اصفهان ، کلینیک تخت جمشید ، کلینیک حکیم، کلینیک صدرا و کلینیک سینا