پالپ دندان

کانال های ریشه و محفظه پالپ مربوطه آنها بخشی از دندان هستند که به طور طبیعی با بافت عصبی، رگ های خونی و سایر سلول ها زنده اشغال شده اند. به کل این مجموعه پالپ دندان گفته می شود.
وقتی پوسیدگی گسترش پیدا کرده و به پالپ دندان برسد دندان نیاز به درمان ریشه پیدا میکند. درمان ریشه (عصب کشی) شامل حذف پالپ دندانی، شکل دهی و تمیزکردن این فضای دندانی با فایل های کوچک و شستشوی کانال با مواد ضدعفونی کننده می باشد. سپس فضای کانال ریشه ها با ماده ای به نام گوتاپرکا پر میگردد

درمان ریشه شامل درمانهای اولیه و ثانويه و همچنین عمل جراحی انتهای ریشه است. یعنی گاهی مشکل با یکبار عصب کشی برطرف نمیگردد و نیاز است تا از طریق جراحی انتهای ریشه مسدود گردد.

علائم نشان دهنده نیاز به درمان ریشه

گاهی اوقات دندان ها به علت گسترش پوسیدگی و وسعت تخریب بدون هیچ علائم خاصی نیازمند درمان ریشه هستند اما در اکثر مواقع دندانهایی که نیازمند درمان ریشه می باشد با علائمی مانند افزایش حساسیت به سرما یا گرما، احساس درد حین جویدن، ورم کردن، خروج چرک از لثه ، درد خود به خودی، درد شبانگاهی، تغییر رنگ دندان و دردناک شدن غدد لنفاوی در ناحیه سر و گردن، همراه هستند.