دندانهای شیری از سن 6 ماهگی شروع به رویش میکنند و تا سن 2 سالگی رویش این دندانها کامل میشود از سن 2سالگی تا 6 سالگی ( شروع رویش دندانهای دایمی) کودک فقط دندان شیری دارد که این دندانها در اعمال جویدن ،تکلم و زیبایی نقش دارند.هم چنین دندانهای شیری کودکان به عنوان فضانگه دار عمل کرده و در صورت از دست رفتن زود هنگام این دندانها، دندانهای باقیمانده حرکت کرده و فضای دندان بسته میشود و رویش دندان دایمی جایگزین با مشکل جدی روبه رو خواهد شد. بنابراین نگه داری این دندانها بسیار حایز اهمیت است .یکی از مواردی که باعث از دست رفتن زودهنگام دندانهای شیری میشود پوسیدگی دندانی است

معاینات دندانپزشکی

معاینه والدین : توجه شود که رنگ دندان های کودک یکدست سفید است و در صورت مشاهده تغییر رنگ در دندان های کودک، باید سریعا کودک نزد دندانپزشک برده شود.

عادات دهانی کودک از جمله مکیدن انگشت و یا تنفس دهانی کودک کنترل گردد و در صورت لزوم و بروز علائم به دندانپزشک ارجاع داده شود.

معاینه دندانپزشک : بهتر است اولین ویزیت دندانپزشکی تا قبل از 1 سالگی انجام شود.

کودک شما باید به طور منظم هر 6 ماه یکبار توسط دندانپزشک معاینه شود.

روش های حفظ سلامت دندان در کودکان

>> فلوراید << فلوراید ماده ای است که دندان ها را در برابر پوسیدگی مقاوم میکند و حتی با جایگزینی مواد معدنی از دست رفته موجب درمان پوسیدگیهای اولیه میشود.

فلوراید در آب آشامیدنی بعضی شهرها وجود دارد اما در صورت دریافت ناکافی فلوراید از آب آشامیدنی تجویز فلوراید توسط دندانپزشک به صورت قرص یا قطره و یا انجام فلورایدتراپی به صورت وارنیش، ژل و یا فوم در پیشگیری از پوسیدگی بسیار کمک کننده است.
 
 
از دست دادن زودهنگام دندان شیری موجب بهم ریختن فضای دندان های دائمی میگردد که قرار است در آن فضا رویش پیدا کنند در نتیجه نگهداری دندان های شیری اهمیت زیادی پیدا میکند.

در شرایطی که دندان شیری قابل نگهداری نباشد حتما باید از فضانگهدار استفاده شود تا فضای دندان دائمی زیر آن بسته نشود
بنابراین امروزه به دندان های شیری توجه بیشتری میگردد. به کمک معاینات دوره ای منظم در صورت بروز پوسیدگی دندان ها سریعا ترمیم میشود و یا در صورت پیشرفت پوسیدگی دندان عصب کشی شده و روکش اطفال (SSC) برای دندان های شیری گذاشته میشود. در شرایطی که پوسیدگی بیتشر پیشرفت کرده باشد و لازم باشد دندان کشیده شود حتما فضانگهدار در محل دندان کشیده شده قرار داده می شود.